Novice strateškega sveta

 
 
Slika od Strateski Svet
Podatki o strateškem svetu VPŠ
od Strateski Svet - nedelja, 25. december 2016, 11:34
 

Strateški svet, kot organ višje strokovne šole v višjem strokovnem izobraževanju, ima zakonsko podlago delovanja v:

  • Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in
  • Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Prometna šola Maribor.


Na njuni podlagi Strateški svet:

  • sprejme dolgoročni razvojni program šole,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • predlaga letni delovni načrt šole,
  • predlaga finančni načrt šole,
  • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
  • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter
  • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.


Strateški svet Višje prometne šole v študijskem letu 2016/17 deluje v naslednji sestavi:

    mag. Dušan Kolarič – predsednik,
    Marjan Bezjak – podpredsednik,
    Gorazd Bende – član,
    dr. Janez Ekart – član,
    mag. Gregor Rak – član,
    Mojca Ferme– članica,
    Jernej Fišer– član,
    Marko Rečnik – član.

(Uredil/a Dušan Kolarič - izvorna oddaja sreda, 16. september 2015, 21:59 )

(Uredil/a Dušan Kolarič - izvorna oddaja sreda, 16. september 2015, 22:18 )