Skip available courses
Skip novice strateškega sveta

Novice strateškega sveta

Picture of Strateski Svet
Podatki o strateškem svetu VPŠ
by Strateski Svet - Wednesday, 16 September 2015, 10:18 PM
 

Strateški svet, kot organ višje strokovne šole v višjem strokovnem izobraževanju, ima zakonsko podlago delovanja v:

  • Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in
  • Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Prometna šola Maribor.


Na njuni podlagi Strateški svet:

  • sprejme dolgoročni razvojni program šole,...
Read the rest of this topic
(170 words)